Ajakavad ja Kalender 2011 - Ujumise noorte mv. 2011JÕGEVAMAA NOORTE UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

Eesmärk

Populariseerida ujumist noorte hulgas, pakkudes neile võistlemisvõimalusi ja selgitada vanuseklasside parimad.

Selgitada parimad omavalitsused ja koolid noorte ujumises.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16. märtsil 2011 algusega kell 10:00 Kuremaa ujulas

Mandaat kella 9:00 – 9:45. Soojendusujumine 9:30 – 10:00.

Osavõtjad

Võistlustel osalevad Jõgevamaa omavalitsustes elavad või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivad õpilased.

Vanuseklassid ja võistlusdistantsid

E - 2000 ja nooremad T,P 25 m vabalt

D - 1998 – 1999 T,P 50 m vabalt

C - 1996 – 1997 T,P 50 m vabalt

B - 1994 – 1995 T,P 50 m vabalt

A - 1993 ja 19.a. kaasa arvates T,P 50 m vabalt

Absoluut klassis T,P 100 m vabalt, 50 m rinnuli ja 50 m seilili

Paremusjärjestuse selgitamine

Üldvõitja paremuse selgitamisel läheb arvesse 15 paremat tulemust omavalitsustel ja gümnaasiumitel ja 10 paremat tulemust põhikoolidel ja algkoolidel vabaltujumises (100 V, 50 R, 50 S ei lähe võistk.arvesse).

Ind.vabaujumises toovad punkte 30 paremat igas vanuseklassis (31,29,28 jne.)

Autasustamine

Individuaalaladel autasustatakse I – III kohale tulnuid medali ja diplomiga. Võistkondlikke võitjaid karikatega.

Majandamine

Osavõtumaks võistleja kohta 1 EUR tasuda ülekandega Jõgevamaa Spordiliit Kaljule. Kuremaa ujumisaktiiv organiseerib võistluse tehnilise läbiviimise (võistluspaik, kohtunikud, võistlustulemused, võistlustulemused JSL Kaljule ja informeerib ajakirjandust. JSL Kalju tasub ujula üüri.

Registreerimine

Nimeline registreerimine (nimi, sünniaeg, vanuseklass, distants, parim tulemus, kool, omavalitsus) 14. märtsiks saata This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

JÕGEVAMAA NOORTE UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSTE AJAKAVA

9:00 –  9:45 saabumine ja mandaat

9.30 – 10:05 soojendusujumine

10:10 ujumisvõistlused

E - vanus 25 vabalt

D - vanus 50 vabalt

C - vanus 50 vabalt

B - vanus 50 vabalt

A - vanus 50 vabalt

TEATEUJUMINE 8 x 25 m

Absoluut 50 rinnuli

Absoluut 50 selili

Absoluut 100 vabalt

Individuaalne autasustamine toimub kohe peale vanuseklassi võistluse lõppu basseiniruumis.Võistkondlik (ka teade) autasustamine peale võistluste lõppu fuajees.