Juhendid 2012 Kergejõustiku - Sisekergejõustiku noorte mv juhend


Jõgevamaa noorte sisemeistrivõistlused kergejõustikus 
juhend.

I  Eesmärk

1) propageerida sporti ja tervislikku eluviisi noorte seas;

2) selgitada välja maakonna parimad noorkergejõustiklased; 

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 6. jaanuaril 2012.a. kell 12.00 Jõgeval 40m, 45mtj, kaugushüppes ja 13.jaanuaril kell 12.00 Tabiveres kõrgushüppes.

III Juhtimine

Võistlused korraldab SK Harta ja RSK Tabivere Jõgevamaa Spordiliit Kalju volitusel.

Võistluste peakohtunikud on Piret Koll, Toomas Rosenberg

IV Osavõtunõuded

Võistlused on individuaalsed. Osa võivad võtta Jõgeva maakonnas alaliselt elavad või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivad õpilased, kes on sündinud aastail 1997 ja hiljem.

V Vanuseklassid

 B-klass         (snd 1997–1998)

 C-klass        (snd 1999- 2000)

 D-klass         (snd 2001- ja hiljem)

VI Võistlusmäärused (kõrvalekalded IAAF-i määrustest)

Kõigis jooksudes selgitatakse paremusjärjestus eeljooksude põhjal (v.a. juhul kui eeljooksud ei selgita välja maakonna meistrit). Kaugushüppes finaali 6 paremat.

VIII Majandamine

Osavõtumaks võistleja pealt 2 EUR tasuda ülekandega arve alusel. Osavõtumaksust saadav tulu läheb kohtunike tasudeks ja muudeks kulutusteks. Jõgevamaa Spordiliit Kalju tasub medalite ja  karikate eest ning spordibaasi üüri. 

IX Autasustamine

Üksikalade kolme paremat autasustatakse  medaliga 

X Registreerimine

Registreerimine kuni 30 minutit enne võistluste algust.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju