Juhendid 2012 Talimängu - Põltsamaa Jõe XXX Talimängude juhend


Põltsamaa Jõe XXX Talimängude juhend.
 

I.Eesmärk.

Hoogustada Põltsamaa piirkonna sporti.


II. Aeg ja koht.

Põltsamaa Jõe XXX Talimängud toimuvad 28.jaanuaril.2012.a.  Adaveres ja Põltsamaal ning Piirojal.

III. Osavõtjad.

Põltsamaa Jõe XXX Talimängudest kutsutakse osa võtma kõik Põltsamaa piirkonnas õppivad, elavad või  põhikohaga töötavad elanikud ja nende õppivad lapsed.

IV. Spordialad.

1.Suusatamine           

 Vanuseklassid, distantsid                      T + P   kuni 8.a.            1 km  

                                                            T + P    9 - 10.a.            1 km. 

                                                            T + P   11 - 12.a.           1 km. 

                                                            T + P   13 - 14.a.           2 km.
                                                                                                  
                                                            T + P   15 - 16.a.           2 km. 

                                                            Naised 17 - 34.a.           3 km.

                                                            Naised 35 - 49.a.           2 km.

                                                            Naised 50.a.ja van.        2 km                           

                                                            Mehed 17 - 39.a.           5 km.

                                                            Mehed  40 - 54.a.           4 km

                                                            Mehed 55.a.ja van.         4 km

2.Uisutamine    

Vanuseklassid  samad, mis suusatamises.

Distants 500m, ainult N 17-34.a. ja  M 17-39.a. 1500m

 

3. Korvpall 3:3

Võistlusklassid:             16.a.k.a. P

            mehed

            naised

Võistkonnas 4 mängijat. Mängitakse risti võimlas.

Mänguaeg 6 minutit või 12 punktini.

4.Kabe.                    

Vanuseklassid:

                      12.a k.a.           T+P

                      13 - 15.a.          T+P

                      Naised; mehed

5.Male.             

Võistlusklassid: naised ja mehed

 

6.Lauatennis.    

Vanuseklassid                          
                         12.a. k.a.          T+P

                         13 - 15.a.          T+P 

                          Naised; mehed

Võistlussüsteem selgub peale võistlejate registreerimist.

7.Koroona.   

Võistlusklassid: naised, mehed

8.Sasku.

9.Mälumäng kolmikutele (sport ja varia).

10.Juhtide mitmevõistlus  

Jääpall  mängivad 5x5  Võistkonnas 7 mängijat           Ei lähe omavalitsuste arvestusse

Lumeraja sõit sõiduautodel. Erijuhend.                   Ei lähe omavalitsuste arvestusse

Uisumatk 30 ringi.      Loosiauhinnad.                        Ei lähe omavalitsuste arvestusse

Bridž paaridele.                                                       Ei lähe omavalitsuste arvestusse

Sisepetank individuaalne (kuus viset)                      Ei lähe omavalitsuste arvestusse

 

V.Võistkondlik arvestus:     

Talimängud on inviduaal- ja  võistkondlikvõistlus. Võistkondlikult võistlevad piirkonna omavalitsuste võistkonnad. Individuaal võistlustel läheb võistkondlikku arvestusse 6 (kuue) parema võistleja tulemused ja korvpallis ja saskus 2 (kahe) parema võistkonna tulemused ning mälumängu parim võistkond ja omavalitsuse volikogu esimehe, linnapea või vallavanema, sekretäri osavõtupunktid.

Individuaalvõistlusel  - I koht 20 punkti; II koht 18; III koht 17 jne. Omavalitsuste arvestuses – I koht spordialal 10 punkti; II koht 8p; III koht 7p jne. Omavalitsuste arvestusse läheb suusatamine või uisutamine ja 5 parema spordiala kohapunktid ja omavalitsuse juhtide osavõtupunktid (1 osavõtja 1 punkt ja 2 osavõtjat 2 punkti), võrdsete punktide korral otsustab suusatamisel saavutatud koht.

Ühe spordiala võrdsete punktide summa korral – otsustab tulemuse parimate kohtade arv.

V. Autasustamine.

Parimaid autasustatakse medali ja diplomiga. Parimaid omavalitsusi karikaga.

VI.Majandamine.

Osavõtumaks on Põltsamaa linnal ja vallal 200EUR ja teised omavalitsustel 130EUR. Lähetuskulud ja toitlustamiskulud kannavad osavõtjad. Osavõtumaksu  tasumine arve esitamisel.

VII. Võistlustele registreerimine.
Nimeline registreerimine 30.min. enne spordiala algust. Täiskasvanutest vastutab iga võistleja oma tervisliku seisundi eest. Lastel vastutab lapsevanem,õpetaja või treener, kes on lastega kaasas.

Üldist.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata jäänud küsimused lahendavad talimängude peakohtunik koos alade peakohtunike ning võistkondade esindajatega nii mandaadis kui ka võistluste käigus.

Peakorraldaja   Väino Treiman

Peakohtunik     Uno Valdmets

Peasekretär     Kaja Toom         

                           

Põltsamaa Jõe XXX Talimängude ajakava.

 28.jaanuaril – laupäeval

  9:45                          avamine

10:00                          uisutamine

10:00                          lauatennis

10:00                          koroona

10:00                          male

10:00                          kabe

10:30                          juhtide mitmevõistlus

10:30                          sisepetank

13:00                          suusatamine   Kuningamäel Põltsamaal      

13:00                          korvpall

15:00                          uisumatk

15:00                          jääpall

16:00                          mälumäng

24.jaanuaril     17:30                          sasku         Rivaali kohvikus Põltsamaal

25.jaanuaril     17:30                          bridž          Rivaali kohvikus Põltsamaal

04.veebruaril   08:00                          lumerada   Piirojal