Juhendid 2012 Kabe - Kabe noorte mv juhendJõgevamaa 2012.a. 64-r. kabe noorte meistrivõistluste juhend. 

1. Eesmärk.

Võistluse eesmärgiks on Jõgevamaa paremate noorkabetajate väljaselgitamine osavõtuks vabariiklikest noortevõistlustest.

2. Organiseerimine ja juhtimine.

Võistlused organiseerib ja viib läbi Jõgevamaa Spordiliit Kalju koos Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumiga. Võistluste peakohtunikuks on Ülar Poom.

3. Osavõtjad ja võistlussüsteem.

Võistlusest võivad osa võtta kõik Jõgevamaal elavad või õppivad kabetajad.
Võistlused viiakse läbi tütar- ja poeglastele eraldi neljas vanuseklassis:

1. Pisikadetid-sündinud 2002 ja hiljem,

2. Minikadetid-sündinud 1999 ja hiljem,

3. Kadetid-sündinud 1996 ja hiljem,

4. Juuniorid-sündinud 1993 ja hiljem.

Võistlused viiakse läbi ring-, kombineeritud või šveitsi süsteemis mitte rohkem kui 7 mänguvooruga. Ajakontrolliks on 10 min. partiile ja 5 sek. käigule.


4. Võistluste aeg, koht ja tingimused.

Võistlused toimuvad 13. aprillil 2012.a. algusega kell 13:00 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis.
Võistlusteks tuleb teha eelülesandmine hiljemalt 10. aprilliks osavõtja nime ja sünniaasta äranäitamisega meiliaadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5. Paremusjärjestuse selgitamine.

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmisi kriteeriume:
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta (šveitsi süsteemis)
b) suurem võitude arv.
c) omavaheline kohtumine.
d) parem tulemus kõrgemal oleva mängija vastu.

6. Autasustamine.

Kolme paremat noorkabetajat kõigis vanusegruppides autasustatakse medali ja diplomiga.

7. Majandamine.

Osuvõtumaks 0.50 EUR.

Ruumide üüri tasub JSL Kalju arve alusel.

7.  Üldiselt.

Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Jõgevamaa Spordiliit Kaljuga.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju