Juhendid 2012 - Jõgevamaa koolidevahelise võistluse üldjuhend 2011 - 2012Jõgevamaa  koolidevahelise võistluste üldjuhend.
  

I  Eesmärk:

1. hoogustada koolide spordiliikumist

2.  selgitada välja sportlikumad koolid

 

II  Koht ja aeg :

Jõgevamaal 01.09.2011. - 31.05.2012.

 

III Juhtimine ja korraldamine:

Üldjuhtimist teostab Jõgevamaa Spordiliit  Kalju ja võistlusi korraldab JSL Kalju koostöös Jõgevamaa koolide ja spordiklubidega.

 

IV  Osavõtjad:

Võistlustele kutsutakse osa võtma kõiki Jõgevamaa koole. Võistkondi võib komplekteerida oma kooli õpilastest.

 

V  Võistlusalad (igal spordialadel eraldi juhendid):

1. Sügis jooksukross

2. Rahvastepall 4.-5.klassidele T/P

3. Rahvastepall 1.-3.klassidele T/P

4. Teatevõistlus

5. Kevad jooksukross

6. Kergejõustik

 

VI Üldparemuse määramine:

Üldparemusjärjestus määratakse neljas erinevas grupis (suured gümnaasiumid, gümnaasiumid, põhikoolid, algkoolid) kaheksa spordiala kohapunktide liitmisel kusjuures punkte annab I koht –10 punkti , II – 9 punkti  jne. Võrdse punktisumma korral määrab paremuse suurem paremate kohtade arv.

VII Autasustamine:

Iga grupi kolme paremat kooli autasustatakse karika ja diplomiga. 

Jõgevamaa Spordiliit “Kalju”