Juhendid 2012 Jalgrattas - Jalgrattakrossi noorte mv juhendJõgevamaa noorte 2012a. jalgrattakrossi juhend

 
EESMÄRK

Populariseerida jalgrattasporti. Selgitada välja parimad omavalitsused ja individuaalvõistlejad jalgrattaspordis.

AEG JA KOHT

Tabivere Gümnaasiumi juures 08.mail  2012.a. algusega  kell 15:00 .

Mandaat kella 14:30 –ni. Kaasa võtta täidetud osavõtjakaardid ja ülesandmislehed.

OSAVÕTJAD

Võistkonnad moodustuvad Jõgevamaal elavatest või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivatest õpilastest.

VANUSEKLASSID

          T ja P – 12    2000.a. - hiljem sündinud

          T ja P – 14    1998 – 1999

          T ja P – 16    1994 – 1997

           
VÕISTLUSDISTANTS

Eraldistardi distantsi pikkus on 3 km maastikul.


PAREMUSJÄRJESTUS

Omavalitsuste arvestuses liidetakse 6 parema võistleja kohapunktid ning võrdsete kohapuntide puhul otsustavad paremad individuaal kohad. Vanuseklassi I koht annab 20 punkti, II – 19 p., III – 18 p. jne.


AUTASUSTAMINE

Vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga.

Parimat omavalitsust autasustatakse karikaga.


KORRALDAJA

Korraldaja on Jalgrattaklubi Vooremaa - Centrum.

Peakohtunik Kaido Kriit organiseerib võistluse läbiviimise (radade ettevalmistus, kohtunikud,võistlusprotokollid e-mailil, jne.).


MUUD

Võistlejale on kiiver  kohustuslik!


Info

Kaido Kriit telefon 51980977

Jõgevamaa Spordiliit Kalju