Juhendid 2012 Jäähoki - Jäähoki mv juhendJõgevamaa jäähoki 2012.a. meistrivõistluste juhend.


EESMÄRK

Populariseerida jäähokit Jõgevamaal.

AEG JA KOHT

Mängud toimuvad vastavalt peakohtuniku poolt koostatud kalenderplaanile Jõgeval Mustvee mnt hokiväljakul.

OSAVÕTJAD

Võistkondi võib komplekteerida Jõgevamaal elavatest või põhikohaga töötavatest ja nende õppivatest lastest või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivatest õpilastest ja kahest Jõgevamaa spordiklubi liikmest või Jõgevamaa spordikoolide õpilasest, kes ei vasta eelpool toodud nõuetele.


VÕISTLUSTESÜSTEEM

Meistrivõistlused toimuvad turniirisüsteemis üheringilisena.

Võit annad 2 punkti, viik ühe punkti.

Kehamäng ei ole lubatud.

Noorte vastu mängitakse 4-5 vastu. Rakendatakse IIHF reegleid.

Võistluse pikkus 2 x 15 min.puhast aega. Vaheaeg 2 min.


AUTASUSTAMINE

Kolme parema meeskonna mängijaid autasustatakse medalitega ning võitjat meeskonda karikaga.


MAJANDAMINE

Osavõtumaks on 16EUR tasuda enne esimest mängu peakohtunikule.

JSL Kalju tasub arve alusel väljaku üüri (mäng 10 EUR) ja  vastutab autasustamise ja tulemuste avaldamise eest.                       


REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine kuni 15.01. 2012.a.

Meeskond registreerib kuni kaksteist mängijat.

Üleandmislehel peab olema: mängija nimi, elukoht, põhitöökoht (õpilasel kool),  võistkonna kapten, esindaja allkiri nimi ja telefon. Ülesandmislehed saata This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it kuni 15.01.2012.a.


ÜLDIST

Tekkinud probleemid lahendavad võistluste peakohtunik Kaido Poom ja JSL Kalju.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju