Spordivaldkonna elukorraldus alates 01. september 2020

Kultuuriministeerium annab teada, et alates 01. septembrist 2020. aastast jõustuvad olulised muudatused spordivaldkonna inimeste liikumisvabaduse piirangute osas.

  1. Alates 01. septembrist 2020. aastal ei kehti enam Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020. aasta korralduse nr 282 punktis 5 ette nähtud erisused („5. Kuni 31. augustini 2020. a ei kohaldata punktides 1 ja 2 sätestatut haiguse tunnusteta Eestit esindavale või Eestis treenivale sportlasele või sportlase meeskonna liikmele vastavalt Eesti 3 Olümpiakomitee nimekirjale, samuti isikule, kes osaleb spordivõistlusel või -üritusel sportlasena, sportlase meeskonna liikmena või on otseselt spordivõistluse või -ürituse korraldamisega seotud vastavalt alaliidu nimekirjale. Terviseamet kehtestab nimetatud isikutele vajalikud liikumisvabaduse piirangud.“). Seega sportlaste, treenerite, taustajõudude, võistluste korraldajate nimekirju ei ole vaja enam Eesti Olümpiakomiteele, Terviseametile ega Politsei- ja Piirivalveametile saata.

  1. Alates 01. septembrist jõustub Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020. aasta korralduse punkt 3.3, mida kohaldatakse ka spordivaldkonna inimestele (sportlased, treenerid, sportlaste taustajõud, võistluste korraldajad jt), välja arvatud kolmandatest riikidest saabujatele. Korralduse punkti 3 sõnastus täismahus on järgmine:

3. Punktis 1 ja punkti 2 alapunktis 1 nimetatud isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud:

1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks;

2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;

3) kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja on teinud riiki saabumise järgselt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne;

4) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;

5) kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega;

6) kui ta on allkirjastanud Terviseameti juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise kinnituse, millega kinnitab eelnimetatud nõuete täitmise kohustust.

 

Read more...

Juhend spordivõistluste korraldamiseks vabas õhus ja siseruumides alates 01. juunist 2020 COVID-19 perioodil

Kultuuriministeerium on koostanud juhendi spordivõistluste korraldamiseks alates 01. juunist 2020 COVID-19 perioodil.

Juhend sporditegevuse korraldamiseks siseruumides. Vene keeles

Juhend spordivõistluste korraldamiseks õues. Vene keeles

Valitsus leppis kokku pärast eriolukorda kehtivas täiendavas leevenduste kavas

14. mai 2020 - 23:18

Tallinn, Stenbocki maja, 14. mai 2020 – Valitsuse liikmed leppisid tänasel kabinetinõupidamisel kokku täiendavas leevenduste kavas, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud piirangutest sammhaaval loobuda. Kõikide leevenduste puhul tuleb arvestada eritingimustega. Sõltuvalt COVID-19 epidemioloogilisest olukorrast võib täna põhimõttelise heakskiidu leidnud kavva tulla muudatusi.

„Tänu Eesti inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule käitumisele oleme suutnud oma riigis ära hoida COVID-19 leviku musta stsenaariumi ja saavutasime epideemia üle kontrolli. Meie ühiste pingutuste tulemusel saame loobuda suuremast osast piirangutest ning naasta järk-järgult normaalse argielu juurde. Samas tuleb meil teha kõik vajalik selleks, et püsida terved ja hoida ära uus haiguse puhang,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Leevenduskava leiad siit.

Sporditreeningute korraldamise tingimused siseruumides 18. maist 2020

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2020. aasta korraldusega on lubatud alates 18. maist sporditegevuse jätkamine siseruumides, kui ruumi täituvus on 50% tavapärasest täituvusest ning grupi suurus on kuni 10 inimest. Alates 1. juunist ei kehti grupi suurusele piiranguid. Kultuuriministeeriumi juhised sporditreeningute jätkamiseks siseruumides on järgnevad.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

Vabariigi Valitsuse 14. mai korraldusega lubatakse alates 18. maist 2020 siseruumides toimuvad sporditreeningud kuni 50% ruumi tavapärasest täituvusest. Kui treening toimub grupis, siis selle suurus ei tohi ületada 10 inimest. Peab olema tagatud, et inimesed saavad hoida teineteisega 2m vahet.

Alates 1. juunist on lubatud siseruumides toimuvad sporditreeningud kuni 50% ruumi tavapärasest täituvusest. Peab olema tagatud, et inimesed saavad hoida teineteisega 2m vahet. Grupi suurusele ei kehti enam kuni 10 inimese nõue.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt.

 

Read more...