Juhend spordivõistluste korraldamiseks õues. Vene keeles