Juhend sporditegevuse korraldamiseks siseruumides. Vene keeles