Seadused

 

Spordiseadus

www.riigiteataja.ee

Huvikooli seadus

www.riigiteataja.ee

Noorsootöö seadus

www.riigiteataja.ee

Mittetulundusühingute seadus

www.riigiteataja.ee

Eesti Spordi Harta

https://www.eok.ee/organisatsioon/spordiregulatsioonid/eesti-spordi-harta