Ürituste kalender

Event 

Näidistreeningud
Title:
Näidistreeningud
When:
12.03.2020 18.30 h
Where:
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - Jõgeva vald
Category:
Muu spordiala või -üritus

Description

Jõgevamaa Spordiliit Kalju viib ellu projekti "Terve ja liikuv Jõgevamaalane" tegevusi Leader meetme toetusega.

Tule näidistreeningutele!

12. märtsil kell 18.30 Bodyart treening Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis, juhendab Sirje Kiis.

Kaasa matt ja treening toimub jalanõudeta.

BODYART harjutused on mõjutatud nii füsioteraapiast, joogast, erinevatest idamaistest tehnikatest kui ka tavapärasest jõutreeningust. Tegemist on dünaamilise kogu keha ja meele treeninguga, mis aitab suurendada lihaste jõudu ning vastupidavust, kuid ka vabastada oma meeli ning sisemist jõudu. Treeningus ei ole keerulist koreograafiat ega sooritata sammukombinatsioone – ei pea kiirustama. Iga osaleja töötab omas rütmis. Sobib igal tasemel harrastajatele ja nii meestele kui naistele.

vt plakat paremal

Venue

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
Toimumise koht:
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
Street:
Palamuse alevik, Kooli 2
City:
Jõgeva vald
State:
Jõgevamaa
Country:
Country: ee

Description

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas, Palamuse alevikus, umbes 45 km Tartust ja 15 km Jõgevalt. Koolis õpib 279 õpilast ja töötab 29 õpetajat.

Õppetöö korraldamises valitseb traditsiooniline klassiõpetuse süsteem. Koolis on A-võõrkeeleks inglise keel ja B-võõrkeelteks vene või saksa keel.

Gümnaasiumis on võimalik õppida reaal-loodus- või humanitaarsuunas. Kõik gümnaasiumi õpilased läbivad lisaks kohustuslikele kursustele veel järgmised kursused: "Õpilasuurimus ja uurimistöö alused", "Õpioskused", "Joonestamine", "Arvutiõpetus", "Karjääriõpetus", "Majandusõpetus", "Kirjandiõpetus" ja "Usundiõpetus"

Reaal-loodussuunas saab täiendavalt õppida matemaatikat (4 kursust), keemiat (2 kursust), füüsikat (1 kursus) ning lisaks keskkonnaökoloogiat (1 kursust)

Humanitaarsuunas õpitakse täiendavalt B-võõrkeelt (3 kursust), meedia (2 kursust), kultuurilugu (1 kursus), filosoofia (1 kursus) ja ühiskonnaõpetus (1 kursus).

Gümnaasiumiõpilased saavad soovi korral läbida B-kategooria autojuhi koolituse.

Senine õppetöö korraldus näitab, et meie koolis saavad õpilased hea üldharidusliku ettevalmistuse.  Umbes 50 % gümnaasiumi lõpetajatest on läbi aegade asunud edasi õppima vabariigi erinevatesse kõrgkoolidesse.

Lühidalt läbi ajaloo ...

1687 Alustas tööd Palamuse Köstrikool 15 poisslapsega.
1734 Ehitati koolihoone.
1824 Avati Palamuse Kihelkonnakool.
1853 Hakati kooli vastu võtma tütarlapsi.
1873 Valmis uus koolimaja, milles asub praegu Palamuse Kihelkonnakoolmuuseum.
1938 Avati uus koolimaja, kus asub praegu Palamuse lasteaed.
1975 Avati uus koolimaja, kus toimub tänaseni õppetöö. Koolile anti Oskar Lutsu nimi.
1998 Kool nimetati ümber Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumiks.
1999 Valmis uus õppekorpus. Lisaks klassiruumidele on koolil uus jõusaal, avaram raamatukogu ja õpetajate tuba.

2010/11 õppeaasta alguseks saab valmis kooli juurdeehitus ning uue kuue saab ka nn vana koolimaja. Seega paranevad õppimistingimused ja ka vaba aja veetmise võimalused. Saame juurde ajakohased klassid nii poiste kui tüdrukute tööõpetuse tundide läbiviimiseks, uue jõusaali, kaasaegse multimeedia klassi.