Juhendid 2012 Uisutamine - Kalevipoja IV Uisumaratoni juhend 2012Kalevipoja IV Uisumaratoni juhend                                   
 

1. Korraldajad

Mustvee linnavalitsus, Kasepää vallavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Eesti Uisuliit ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju korraldavad  Kalevipoja IV Uisumaratoni sponsorite ja toetajate kaasabil.

2. Korraldus

 
Kalevipoja IV Uisumaratoni korraldatakse käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee nõukogu otsustele.

3. Aeg ja koht

Kalevipoja IV Uisumaraton toimub laupäeval, 25. veebruaril 2012. a Peipsi järvel stardi- ja finišipaigaga Mustvees.
    30 km start kell 11.00
    10 km start kell 13.00
    5 või 10 km uisumatka start kell 13.05
Uisumatkal paremusjärjestust ei selgitata ja tulemus (ajaline) lõpuprotokollis avaldatakse tähestikulises järjestuses.
Finišid Mustvee paadisadamas.

4. Raja teeninduspunktid ja vahefinišid

 
Võisteldakse 5 km ringil, millel on 1 teenindus-toitlustuspunkti (TP) uue ringi alguses.
Toitlustamine TP: vesi, jõujook, leib, rosinad.
Toitlustamine finišis: supp, vesi, morss, tee, leib

5. Ajalimiidid
Võistlusrada suletakse kell 15:00.

Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, kuid nende läbitud distantsi pikkus (ringid), aeg ja koht fikseeritakse protokollis.

6. Osavõtjad

30 km distantsil võivad osaleda kõik 1998.a (10km ja 5 km 2000.a) ja varem sündinud uisuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Täiskasvanud vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.
Erandkorras lubatakse 30 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja arsti kirjaliku loaga ning 5 km rajale koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.

7. Vanusegrupid

            30
km distantsil
                   N     (kuni-1973) 
                   N40 (1972-1953) 
                   N60 (1952 ja varem)
                   M    (kuni-1973) 
                   M40 (1972-1953) 
                   M60 (1952 ja varem)

10 km distantsil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          N14 (sünd 2000-1998) 
          N16 (1997-1996)
          N18 (1995-1994)
          M14 (sünd 2000-1998) 
          M16 (1997-1996)
          M18 (1995-1994)


8. Osavõtjate registreerimine
 

Internetis www.sportinfo.ee                                                                     
Registreerimine 25.02.2012.a. võistluspaigas.
  

9. Majandamine
Osavõtumaksud:

 

 30km

 10 km

Uisumatk 

Kuni 22.02.2012

 20EUR

 10EUR

 5EUR

 25.02.2012

 30EUR

 20EUR

 5EUR


Kohapeal registreerimine lõpeb 30 minutit enne vastava distantsi starti

Kõikides stardimaksudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus.
Õpilastel ja üliõpilastel (päevaõppe) 10 ja 5 km osavõtumaksult 50%hinnasoodustus, kuid stardipäeval osavõtumaks nagu teistel osavõtjatel.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

Stardimaterjalide väljastamine

Toimub võistluspäeval stardis:
   30 km kell 10:00-10:50
   10 km ja 5 km kell 11:10-stardini.

Osavõtjale kindlustatakse

Hooldatud maratonirada, ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud rinnanumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus ja toitlustus TP-tis ja finišis, tulemus lõpuprotokollis (lühikesel rajal tähestikulises järjestuses), autasustamine, digi-diplom nime, aja ja kohaga (30 km ja 10 km), vajadusel arstiabi kogu raja ulatuses, pesemine MustveeVG spordihoones ning osalemisvõimalus kõikidel teistel  Kalevipoja IV Uisumaratoni programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta.

10.Tulemused

Avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja ametlike tulemustena Eesti Uisuliidu kodulehel ja/või www.sportinfo.ee

11. Autasustamine

30 km ja 10 km distantsil autasustatakse vanuseklasside kolme paremat medaliga.

Võitjaid autasustatakse  auhindadega.   

12. Meditsiinilist abi

Rajal ja finisis osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

13. Muud

Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõit ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 23. veebruaril 2012, millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 1 tund enne starti.

Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada žüriile esimese kolmekümne lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 30 võistleja lõpetamist, kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.  

Protesti tasu on 30EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud.

Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.