Juhendid 2012 Jalgpalli - Jalgpalli mv juhendJõgevamaa jalgpalli 2012.a. meistrivõistluste juhend.


I. Võistluse eemärk
.

Populariseerida jalgpalli ja selgitada maakonna meister.

II. Organiseerimine ja juhtimine.

Võistlusi organiseerib ja juhib Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös jalgpallisektsiooniga ja tema distsiplinaarkomisjoniga.

Võistluste läbiviimisel  on aluseks FIFA jalgpllireeglid.

Meistrivõistlused toimuvad, kui osaleb neli ja rohkem meeskonda.  

III. Osavõtjad ja läbiviimise kord.

 1. Osalema lubatakse võistkondi, kes on õigeaegselt registreerinud.  
 2. Võistkondi võib komplekteerida Jõgevamaal elavatest või põhikohaga töötavatest kodanikest ja nende õppivatest lastest või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivatest õpilastest ja kahest Jõgevamaa spordiklubi liikmest  või Jõgevamaa spordikoolide õpilasest , kes ei vasta eelpool toodud nõuetele ning  “võõrastest”.
 3. Võistkonna osavõtumaks on 20 EUR võistlusmäng ja “võõra” võistkonna liikme kasutamisel lisandub 30 EUR iga “võõra” eest, Osavõtumaks tasuda arve saamisel.
 4. Mängudega seotud lähetuskulud kannab osavõttev võistkond.
 5. Koduväljakul mängiv võistkond on kohustatud kindlustama:

a) nõuetekohase mõõtmetega ning mängukorras väljaku ja väravad;

b) asenduskohtuniku, juhul kui mängule ei ole saabunud peakohtuniku poolt määratud kohtunik.

c) korra staadionil ja võistkondade julgeoleku.

 1. Soovituslikult mõlemad võistkonnad võivad anda ühe abikohtuniku ( tasustamine oma äranägemise järgi )
 2. Minimaalne mängijate arv väljakul on 7, vähema mängijate arvu korral mäng lõpetatakse ja võistkonnale arvestatakse kaotus koos mängus löödud väravate tühistamisega.
 3. Mängu käigus on  lubatud vahetada 7 mängijat.
 4. Mänguaeg on 2x45 minutit.

10.  JSL Kalju tasub staadioni üüri  25 eurot võistlusmängu eest peale võistlust arve alusel.     

IV. Kohtunikud.

 1. Peakohtunik määrab kohtuniku.
 2. Mängu juhtiv kohtunik on kohustatud 48 tunni jooksul pärast mängu lõppu saatma protokolli aadressil : Põltsamaa JK ” Sport” Aasa 2 48106 Põltsamaa ja teatama mängu tulemuse, hoiatused ja eemaldamised telefoni teel tel. 5268678
 3. Juhul kui kohtuniku tagab kodus mängiv võistkond vastutab mänguprotokolli korrektse täitmise, õigeaegse ärasaatmise ja mängutulemusest informeerimise eest kodus mängiv võistkond.                 

V. Registreerimine.

Registreerimine toimub kahes osas:

a) võistkondade registreerimine toimub kuni 10.mai 2012.a. Aadressil Aasa 2, Põltsamaa 48106 Silvar Luht või e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it info telefon 5268678  Silvar Luht või 5150477 Uno Valdmets.

b) mängijate registreerimine lõpeb 1 päev enne võistkonna esimest mängu. Juurde ja maha registreerimine 1 päev enne järjekordset mängu.

Võistkonna registreerimine toimub kirjaliku avalduse alusel, milles sisaldub:

a) võistkonna täpne nimi;

b) esindaja nimi ja kontakttelefon; e-maili aadress

c) kodustaadion;

d) omavalitsus, klubi, või asutuse nimi, aadress ja telefon, kes tasub osavõtumaksu.


Mängijate registreerimine:

a) võistkonda on lubatud registreerida kuni 25 mängijat. Hilisemad mängijate juurde ja maha registreerimised on lubatud ( võib ka telefoni teel ). Erandina ei ole lubatud juurde registreerida mängijaid, kes on osalenud käesolevatel meistrivõistlustel mõne teise võistkonna koosseisus.

b) mängijate registreerimisleht tuleb esitada peakohtunikule (Silvar Luht ) kuhu on kantud  mängija perekonna-ja eesnimi, sünniaeg ja elukoht, töökoht või õppeasutus, kus õpib. Soovitav esitada e-mailil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VI. Mänguprotokolli täitmine.

1) Protokolli peab enne mängu täitma kohtunik, seejärel kannavad võistkondade esindajad protokolli mängijate eesnimed ja nime koos numbritega ja kinnitavad seda allkirjaga. Protokolli võib kanda kuni 18 mängijat.

2) Mängu lõppedes kannab kohtunik protokolli löödud väravad, mängijate vahetused ja karistused ( koos põhjusega ) ning märkida mitmendal mänguminutil see toimus ja kinnitab seda allkirjaga.

VII. Mängu vahendid ja väljakud.

 1. Kui mõlemad võistkonnad kasutavad samades värvitoonides võistlussärke, vahetab enne mängu särgid kodus mängiv võistkond.
 2. Väljaku minimaalmõõtmed on 90 x 45 meetrit. Juhul kui väljaku mõõtmed on väiksemad, peab sellisel väljakul mängimiseks loa taotlema peakohtunikult.
 3. Väljukul tähistatakse: külje-, otsa- ja keskjoon, väravavahiala ja karistusala on kohustuslikud.  Pannakse nurgalipud.
 4. Tingimata peab olema väljak nõuetekohaselt niidetud ( vastasel korral võib kohtunik keelduda mängu alustamast ja kodumeeskonnale arvestatakse loobumine).
 5. Mängus kasutatavad pallid peavad vastama jalgpallireeglite nõuetele „FIFA approved“ 

VIII. Distsiplinaarküsimused.

 1. võistkonnad on kohustatud ilmuma võistluspaika õigeaegselt, et kohtunik saab alustada mängu õigeaegselt. Mängu alustamisega ei tohi viivitada üle 15 minuti. Võistkonnale, kelle süül toimub hilinemine üle 15 minuti, arvestatakse loobumiskaotus. Loobumiskaotuse eest trahv 30.- eurot. Peale teist loobumist võetakse võistkond maha ja eelnevalt mängitud mängude tulemused annuleeritakse.
 2. Mängija diskvalifitseeritakse automaatselt üheks mänguks peale kolmandat ja viiendat hoiatust, edasi iga järgmise hoiatuse järel.
 3. Mängust eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud automaatselt üheks mänguks juhul kui maakonna jalgpallisektsiooni distsiplinaarkomisjon ei määra suuremat karistust ( kaasaarvatud trahv 30.- või 60.-  eurot ).
 4. Muid määruste rikkumisi karistatakse vastavalt maakonna jalgpallisektsiooni distsiplinaarkomisjoni otsusele.
 5. Protesti esitamisel tuleb see fikseerida mänguprotokollis ja seejärel esitada 24 tunni jooksul kirjalik vastavasisuline avaldus peakohtunikule. Antud nõuetele mittevastavuse korral protest arutamisele ei kuulu. Protesti arutusele võtmiseks tuleb tasuda kautsjon 30.- eurot, mis protesti rahuldamisel tagastatakse.

   

IX. Läbiviimise aeg ja süsteem.

1) Meistrivõistlused toimuvad kaheringilise turniirina söitudega kohtadele. Mängitakse  maist –  septembrini. Mängupäev on neljapäev kell 19.00.

2) Paremusjärjestuse määrab punktide summa, võit annab 3 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdse summa korral määrab paremuse:

   a) väiksem loobumiskaotuste arv ja tühistatud mängude arv;

   b) omavaheliste mängude punktid;

   c) omavaheliste mängude väravate vahe,

   d) suurem võitude arv

   e) üldine väravate vahe;

   f) suurem löödud väravate arv.

3) Mängude kalendri koostab peakohtunik.

 

X. Autasustamine.

 1. Võitjat võistkonda autasustatakse karikaga ja võistkonna liikmeid medaliga.
 2. Teisele ja kolmadale kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medaliga.
 3. Autasustatakse mängijaid, kes on osalenud vähemalt 37,5% mängudes. Maksimaalne medalite arv võistkonnale on 20.
 4. Parim väravakütt saab eri auhinna.